Selecteer een pagina

LessonNote 4 Gebruikershandleiding

LessonNote helpt leraren belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie te verzamelen van een klassikale les in een lesplan en de impact ervan op de leerlingen. De gegevens (data) kunnen een productieve discussie ondersteunen over hoe het onderwijs en het leren kan worden verbeterd.

Overzicht: De 4 hoofdschermen

Subjecten plaatsen

1: Kies een entiteitstype (student, leraar, enz.)
2,3,4,5: Tik herhaaldelijk om te plaatsen

Werkelijke leerlingennnamen gebruiken

Groepen

Groepsentiteiten gebruiken om aantekeningen te maken over leerlingen die samenwerken

Begin/Einde

Markeer de begin- en eindtijden van de les.
Herhaal wijzigen van de tijd.

Leg het denken van studenten vast

1: Tik op een subject (student, leraar, enz.)

2: Schrijf een notitie

3a: Tik op een andere subject om op te slaan en een nieuwe notitie te starten

of

3b: Opslaan en sluiten

Groepsnotities

Leg groepsactiviteit en conversatie vast.

Interacties noteren

Sleep om interacties op te nemen

Kladblok-tools

A: Maak een foto
B: Foto verplaatsen/verkleinen (slepen/knijpen)
C: Overschakelen naar schrijven

Algemene notities vastleggen

A: Notitie met een foto
B: Notitie met een plattegrond (zie hieronder)
C: Algemene notitie

Notitie bij een plattegrond

Maak snel aantekeningen over veel studenten tegelijk.

Overgangen van modaliteit opnemen

Noteer wanneer er verschuivingen plaatsvinden tussen instructie voor de hele klas, groepswerk, enz.

Weergave met één kolom en tijdlijn

A: Huidige positie
B: Tik om naar een nieuwe positie over te gaan

Oranje = Hele klas
Groen = Individueel werk
Blauw = Groepswerk
Rood = Overig

Notitiekoppen

A: Starttijd
B: Relatieve starttijd (sinds start les)
C: Student
D: Let op tijdsduur

Filtergereedschappen (onderste hoek)

A: Notities met een foto
B: Gemarkeerde notities
C: Notities met een plattegond
D: Tagged notities (LessonNote Pro abonnement vereist)
E: Notities over bepaalde studenten (kies uit de plattegrond)
X: Wissen

Andere acties

A: Paginaweergave (zie hieronder)
B: Toevoegen van meer notities
C: Uploaden naar LessonNote Pro (LessonNote Pro-abonnement vereist)

Paginaweergave

Bekijk meer notities tegelijkertijd

Statistieken

Statistieken over het gebruik van tijd en meer

Een notitie bewerken

A: Bekijk/bewerk notitie op volledig scherm
B: Getypte notitie toevoegen
C: Een notitie markeren

Een notitie verwijderen

Veeg naar links om een notitie of overgang te verwijderen

Voeg in overgang naar organisatievorm

1: Selecteer een notitie
2: Tik op het invoeggereedschap
3: Selecteer organisatievorm
4: Selecteer Voor of Na